Przygotowujemy w Państwa imieniu wszelkie dokumenty i wnioski do uzyskania zasiłku pogrzebowego.

Kredytujemy koszty pogrzebu w ramach zasiłku ZUS i KRUS.

 

Zasady postępowania w przypadku zgonu

Odebranie ciała z miejsca zgonu jest możliwe po stwierdzeniu przez lekarza zgonu.

 

Jeżeli śmierć nastąpiła

w domu:

lekarz pogotowia ratunkowego stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu.

 

w szpitalu:

kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący.

 

 z przyczyn nienaturalnych takich jak wypadek, przestępstwo

Ciało zostanie przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej.

Należy wystąpić pisemnie do Prokuratury o pozwolenie na odebranie ciała.

Po autopsji kartę zgonu wystawia Zakład Medycyny Sądowej.

 

 

Aby uzyskać akt zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Podstawą wystawienia aktu zgonu jest:

 • karta zgonu
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka

 

 

Zasiłek Pogrzebowy od 1 marca 2011 roku wynosi 4000 złotych.

 

 Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego
 • osoby, która pobierała rentę lub emeryturę
 • osoby, która pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński
 • osoby, która w chwili śmierci spełniała kryteria do pobierania renty lub emerytury
 • członka rodziny ubezpieczonego, emeryta, rencisty

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 

Dokumenty wymagane do uzyskania zasiłku pogrzebowego

 • skrócony odpis aktu zgonu
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów

(22) 789-30-20
697-443-650

 

Pogotowie Pogrzebowe

 

 

05 420 Józefów

ul. Kopernika 8

 

 

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

  Akceptujesz pliki cookies tej strony?